Historien om foreningen

 • Hjallerup Musikforening blev stiftet den 28. april 2006 på en stiftende generalforsamling på Hotel Hjallerup Kro.
 • Første bestyrelse kom til at bestå af Annette Bregnhøj, Palle Hostrup, Jonny E. Nielsen, Knud Birk Pedersen og Claus Jørgensen. Mie Nielsen blev valgt til suppleant.
 • Første formand blev Claus Jørgensen, Jonny E. Nielsen næstformand, Knud Birk Pedesen kasserer, Annette Bregnhøj sekretær.
 • Musikforeningen arrangerer mellem 10-14 koncerter om året.
 • Formålet er at præsentere alsidige musiknavne samt give unge musikere mulighed for at optræde foran et større publikum.
 • Så vidt det er muligt, støtter Hjallerup Musikforening de udøvende musikere i Hjallerup med bl.a. økonomisk hjælp.
 • I 2009 donerede musikforeningen 225.000 kr. til indkøb af instrumenter og lydanlæg til øvelokaler i undomshuset på Præstevænget 1.  
 • I forbindelse med indretning af øvelokalerne i Ungdomshuset har Hjallerup Musikforening modtaget 25.000 kr. af Sparnord-fonden samt 25.000kr. fra Tuborgfondet.
 • I 2011 skulle der for første gang i Hjallerup Musikforenings historie være valg til ny bestyrelse. Ny formand blev Jonny E. Nielsen, ny næstformand Mie Poulsen, kasserer Knud Birk Pedersen, sekretær Johannes Hove (nyvalgt), menigt medlem Annette Bregnhøj, og ny suppleant blev Mette Fjeldgaard.
 • Generalforsamlingen i 2012 forløb uden de store overraskelser, der blev afgivet en fin beretning, ligesom medlemmerne var meget tilfredse med regnskabsaflægningen, som igen viste et overskud.
 • På generalforsamlingen i  2013, valgte Mie Poulsen og Annette Bregnhøj at sige farvel til bestyrelsesarbejdet i Hjallerup Musikforening. Ulrik Eriksen og Gitte Bøgh blev valgt ind i stedet, og Bestyrelsen så herefter således ud. Formand Jonny E. Nielsen, Næstformand Ulrik Eriksen, Kasserer Johannes Hove, sekretær Mette Fjeldgaard, menigt medlem Knud Birk og suppleant Gitte Bøgh. 
 • i 2014 måtte vi igen sige farvel til et af de bestyrelsesmedlemmer som havde været med fra starten, Knud Birk valgte at sige stop efter 8 års tro tjeneste. Flemming Christensen blev valgt ind som ny suppleant, og Gitte Bøgh indtog pladsen i bestyrelsen. Der skete ingen ændringer på de øvrige bestyrelse poster.
 • Ved generalforsamlingen i 2018 kunne  Formand Jonny Nielsen berette om et overskud på ca. 150.000 kr samt bl..a fortælle om musikforeningens sponsorrat til den nye scene i anlægget. Navnet  “Spar Nord scenen” gav anledning til debat blandt medlemmerne. Formand Jonny Nielsen, der havde været med til at stifte Hjallerup Musikforening og havde siddet som formand de sidste 6 år havde meldt ud, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen og det samme gjorde Næstformand Ulrich Eriksen og kasserer Lars jensen. Der skulle altså vælges hele 3 nye medemmer til bestyrelsen. De 3 nyvalgte blev Charlotte Hove, Søren Bak og Lise Lotte Gregersen (suppleant) Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Charlotte Hove , Næstformand/sekretær Gitte Vall og  Søren Bak, Rene Kroge og Mie Sørensen blev menige medlemmer. Bestyrelsen valgte at bede Johannes Hove om at være kasserer udenfor bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen valgte suppleant Lise Lotte Gregersen dog at trække sig fra bestyrelsen.
 • Ved generalforsamlingen 2019 kunne formand Charlotte Hove berette om et større underskud, der primært skyldes at foreningen havde doneret 100.000 kr til den nye udendørs i Anlægget i Hjallerup. derudover kunne formanden konstatere, at det foregående musikprogram ikke helt faldt i gæsternes smag, da der var solgt færre billetter end der var budgetteret med. Ved generalforsamlingen måtte besturelsen desuden sige farvel sekretær Gitte Vall(Bøgh), og suppleant Rene Krogheing. I stedet valgtes Henrik Mikkelsen og Jens Frilev. Begge nye medlemmer fik bl.a. til opgave at se på foreningens sponsorater og kunne i løbet af kort tid præsentere en fornyet bud på sponsorater.
 • I 2020 måtte Mie Sørensen, grundet sygdom, desværre melde fra til bestyrelsesarbejde. i hendes sted valgtes Esben Surballe, hvis ansvarsområde blev mediedækning og sociale medier. 2020 blev desuden året, hvor Musikforeningen måtte erkende, at det er svært at afholde koncerter i skyggen af Corona. Betingelserne for at have store koncerter på Hotel Hjallerup kro blev umuliggjort af de nye pladskrav, men det lykkes alligevel af afholde 2 intime koncerter til stor tilfredshed for både bestyrelse og koncertgæster.